تجهیزات تست برای یک سیستم تکی


تجهیزات تست برای یک سیستم تکی الکترواپتیکی (به عنوان مثال سیستم DT برای آزمایش دوربین های ترمال) توانایی انجام انواع تست و تعیین پارامترهای مختلف اپتیکی سیستم مورد نظر را دارند. در حال حاضر بیشتر سفارشات به این گروه تعلق دارند. با این حال تمامی این تجهیزات تست را می توان با مشخصات فنی بسیار پیچیده ارائه کرد.
بنابراین در این گروه هم سیستمهای با قیمت کم برای دوربینهای ترمال برد کوتاه وجود دارد و هم سیستمهای پیچیده تر برای دوربینهای ترمالی که برد بلندی دارند.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر روی "اطلاعات بیشتر" در گروه های زیر کلیک کنید.

تجهیزات تست تصویرسازهای ترمال
تجهیزات تست تصویرسازهای ترمال
اطلاعات بیشتر
تجهیزات تست سیستم های لیزری
تجهیزات تست سیستم های لیزری
اطلاعات بیشتر