تجهیزات تست سیستم های الکترواپتیک و لیزر


سیستمهای الکترواپتیکی و لیزری سیستمهای بسیار دقیقی هستند که چه در مراحل تولید و چه در مراحل استفاده باید همواره از دقت و صحت کار آنها اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل برای تست این سیستم ها به تجهیزات فوق دقیق و حساسی نیاز است. تعداد شرکتهایی که در دنیا قادر به تولید چنین دستگاههایی باشند زیاد نیست. از طرفی به دلیل طیف وسیع سیستمهای الکترواپتیکی و لیزری، تولید دستگاههای تست هر یک نیازمند تخصص و تکنولوژیهای متعددی است.

به عنوان یک دسته بندی می توان دستگاههای مورد نیاز تست را بر مبنای سیستمهایی که قرار است تست شوند، به صورت زیر تقسیم کرد:

1-    سیستمهای تست برای آزمون یک سیستم تکی الکترواپتیکی
2-    سیستمهای تست برای آزمون چندین سیستم الکترواپتیکی

در گروه اول، به سیستم خاصی برای تست محصولی مانند دوربین ترمال، فاصله یاب لیزری، دوربینهای CCD/CMOS/ICCD/EBAPS/SWIR/UV، دتکتورها، تجیهزات دید در شب و غیره نیاز است.
در گروه دوم، یک سیستم تست یکپارچه ساخته می شود که امکان انجام تست روی چندین نوع سیستم الکترواپتیکی یا روی یک سیستم متشکل از چندین نوع زیرسیستم مختلف را فراهم می کند.

علاوه بر اینها گاه لازم است تستها به گونه ای شبیه سازی شوند. این شبیه سازی می تواند به کمک کامپیوتر و به صورت نرم افزاری انجام شود. از طرف دیگر لازم است برخی شبیه سازیها را به صورت سخت افزاری انجام داد، مانند شبیه سازهای هدف.

اما از آنجا که آشنایی با این طیف وسیع محصول, گزینش سیستم مورد نیاز برای انجام تست و کار با آنها مستلزم وجود متخصصین ماهری است، این شرکت می کوشد در تمام مراحل در کنار مشتریان محترم باشد تا از سرمایه گذاری خود برای خرید محصول رضایت کامل داشته باشند.
آموزش
آموزش
اطلاعات بیشتر
تجهیزات تست برای سیستم‌های یکپارچه
تجهیزات تست برای سیستم‌های یکپارچه
اطلاعات بیشتر
تجهیزات تست برای یک سیستم تکی
تجهیزات تست برای یک سیستم تکی
اطلاعات بیشتر
شبیه‌سازها
شبیه‌سازها
اطلاعات بیشتر